Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/029/2008/412.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • a dr. F. G. és dr. M. Z. ügyvédek (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt 6 x 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest),

 • a dr. Horváth L. Gábor ügyvéd (Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda) által képviselt Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest),

 • a dr. F. A. ügyvéd (Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda) által képviselt BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Kft. (Budapest),

 • a dr. Turán Tünde egyéni ügyvéd által képviselt City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet (Budapest),

 • a dr. Balázs Péter ügyvéd (dr. Balázs Péter Ügyvédi Iroda) által képviselt Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt. (Budapest),

 • a dr. Szmetana Béla ügyvéd által képviselt Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft. (Budapest),

 • a dr. P. T. ügyvéd (Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda) által képviselt Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest),

 • a dr. Horváth György ügyvezető által képviselt VOLÁNCOM Közlekedési és Kommunikációs Kft. (Budapest),

 • a dr. M. A. által képviselt Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége (Budapest),

 • a dr. T. N. ügyvéd (Istvánfi & Tekler Ügyvédi Iroda) és H. Cs. meghatalmazott által képviselt Rádió Taxi Kft. (Budapest)

vállalkozásokkal szemben versenykorlátozó magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy

 • a 6 x 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

 • a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

 • a BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Kft.,

 • a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet,

 • a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.,

 • a Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft. és

 • a Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2006. novemberében a Rádió Taxi szerződéses partnereinek megszerzése érdekében versenykorlátozó megállapodást kötött.

A Versenytanács

 • a 6 x 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 4.000.000 Ft (négymillió forint),

 • a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 5.000.000 Ft (ötmillió forint),

 • a BUDAPEST TAXI Személyszállító és Szolgáltató Kft.-t 2.000.000 Ft (kettőmillió forint),

 • a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezetet 7.000.000 Ft (hétmillió forint),

 • a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.-t 10.000.000 Ft (tízmillió forint),

 • a Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft.-t 6.000.000 Ft (hatmillió forint) és

 • a Taxi 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 500.000. Ft (ötszázezer forint)

bírság megfizetésére kötelezi, amely összegek a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára fizetendők.

A 6x6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a bírságot négy egyenlő részletben fizetheti meg. Az első részletet jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további részleteket mindig a következő hónap 15. napjáig köteles befizetni. Bármely részlet teljesítésének elmulasztása esetén a teljes hátralékot kell egy összegben megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.