Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-29/2008/319.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az [...] Ügyvédi Iroda által képviselt [...], a [...] Ügyvédi Iroda által képviselt [...], a [...] Ügyvédi Iroda által képviselt [...], a [...] Ügyvédi Iroda által képviselt [...], a [...] Ügyvédi Iroda által képviselt [...], a [...] által képviselt [...], a [...], a [...], a [...] Ügyvédi Iroda által képviselt [...] és a [...] eljárás alá vont ügyfél ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban [...] által a Vj-29/2008/255. számú, eljárási bírságot kiszabó végzéssel szemben előterjesztett jogorvoslati kérelemre - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács a [...]-vel szemben 1.000.000 Ft (egymillió forint) eljárási bírságot kiszabó Vj-29/2008/255. számú végzést megváltoztatja, akként, hogy a bírság mértékét 500.000. Ft-ra (Ötszázezer forintra) csökkenti.

E végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemnek van helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.