Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-0076-109/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Telekom Távközlési Nyíltkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként érintett International System House Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi a Magyar Telekom Távközlési Nyíltkörűen Működő Részvénytársaságnak az International System House Kft. üzletrészei 100%-ának megszerzésével versenyjogi értelemben megvalósuló összefonódást.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 8.000.000.- (nyolcmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú eljárási díjbevételi számlájára.

Jelen határozat felülvizsgálatát a kérelmező a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.