Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/151/2009.
Iktatószám: Vj/151-256 /2009.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (Budapest) és az Ö. G. elnök által képviselt Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (Budapest) eljárás alá vontak ellen versenykorlátozó megállapodás gyanúja tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást a tagfelvételi gyakorlatot érintő részében és a - szövetségi tagok által a műsorszolgáltatókkal kötendő műsorterjesztési szerződések alapjául szolgáló - mintaszerződések versenykorlátozó hatás kifejtésére alkalmas kizárólagos kedvezményeket, illetve a szövetségeken kívüli műsorterjesztőkkel szemben alkalmazott árak versenykorlátozó célú közvetett rögzítését eredményező kikötéseivel kapcsolatos összehangolt magatartás tekintetében megszünteti.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság az ügyet tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Az ügyfél erre irányuló kérelmét a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.