Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/040-012/2010

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Sz. K. ügyvéd (S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda) által képviselt Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. (Székesfehérvár) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként érintett a szintén dr. Szamosi Katalin ügyvéd által képviselt MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. (Budapest) - tárgyalás nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. elmulasztotta a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni a MAL Magyar Alumínium Zrt. feletti irányítás megszerzéséhez, mire tekintettel vele szemben huszonhétmillió háromszázezer forint (27.300.000,- Ft) bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.

A Versenytanács engedélyezi az Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. által az 1. bekezdés szerint megvalósított összefonódást.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.