Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/045-036/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. J. L. ügyvéd (Budapest) és M. L. ügyvezető által képviselt InterCash Consulting Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az InterCash Consulting Kft. 2010. március 23. és június 16. között a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, nyomtatott sajtóban megjelent reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A Versenytanács a jelen határozat kézhezvételétől számított 5 munkanap elteltével megtiltja az InterCash Consulting Kft. által szervezett fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, 2010. június 16-ig megjelentetett kereskedelmi kommunikációk alkalmazásával megvalósuló magatartás további folytatását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.