Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/044-069/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a F. I. által képviselt Ferencz Istvánné egyéni vállalkozó (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta az alábbi

határozatot.

 • A Versenytanács megállapítja, hogy Ferencz Istvánné egyéni vállalkozó 2009 áprilisa és 2010 májusa között fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a www.bankline.hu internetes oldalon, a nyomtatott sajtóban és az interneten közzétett reklámokban, valamint az általa alkalmazott nyomtatványokban valótlan tájékoztatásokat adott az általa "BankLine Franchise" névvel kínált szolgáltatással kapcsolatban, így

  • valótlanul állította, hogy

   • 30 napon belül készpénzért megvásárolja a fogyasztó eladó ingatlanát,

   • a fogyasztó akár 30 nap alatt eladhatja ingatlanát,

   • új megoldása révén a fogyasztó akár 30 nap alatt, a legmagasabb piaci áron adhatja el ingatlanát,

   • a fogyasztó a leggyorsabban, jutalék nélkül eladhatja ingatlanát,

   • vevőt szerez a fogyasztó eladó ingatlanára,

   • a fogyasztó által értékesítésre felkínált ingatlanra befektetői érdeklődés van, s a befektető elvárása egy érték-megállapítás elkészítése,

   • ha nem sikerül az ingatlan vételárában megegyezni, az ingatlant tovább kínálja zártkörű weboldalán befektetők számára,

  • valótlan tájékoztatást adott a fogyasztó eladó ingatlana iránt érdeklődő állítólagos befektetők kapcsán.

 • A Versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 8 nap elteltével megtiltja.

 • A Versenytanács kötelezi Ferencz Istvánné egyéni vállalkozót, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a vizsgált időszakban vele az ún. "BankLine Franchise" névvel kínált szolgáltatás tárgyában szerződést kötött ügyfeleket észrevételek hozzátétele nélkül, ajánlott levélben értesítse a Versenytanács jelen döntéséről oly módon, hogy számukra küldje meg a határozat másolatát.
  A Versenytanács kötelezi Ferencz Istvánné egyéni vállalkozót, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy a fenti értesítést az előírtaknak megfelelően teljesítette.

 • A Versenytanács kötelezi Ferencz Istvánné egyéni vállalkozót, hogy a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül a www.bankline.hu internetes oldalon, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, legalább három hónapos időtartamig

  • a honlap nyitó oldalán helyezze el a jelen határozat rendelkező részét,

  • a honlap nyitó oldaláról egy lépésben tegye elérhetővé a Versenytanács jelen határozatát teljes terjedelemben.

 • A Versenytanács kötelezi Ferencz Istvánné egyéni vállalkozót, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, majd a három hónapos időtartam leteltét követő 15 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy a fenti tájékoztatást az előírtaknak megfelelően közzétette.

 • 5.

  A Versenytanács kötelezi továbbá Ferencz Istvánné egyéni vállalkozót 300.000 Ft (Háromszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).
  Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

 • 6.

  A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.