Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/071-206/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda eljáró ügyvéd: dr. D. A.) által képviselt NORDIC Beteiligungs GmbH (Mannheim, Németország) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt UTA Pharma Beteiligungs GmbH (Frankfurt am Main, Németország) - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi, hogy a NORDIC Beteiligungs GmbH irányítást szerezzen az UTA Pharma Beteiligungs GmbH felett.

Kötelezi a Versenytanács a NORDIC Beteiligungs GmbH-t, hogy a határozat kézbesítésétől számított tíz munkanapon belül fizessen meg további 12.000.000,- Ft (tizenkétmillió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlájára.

Ha a kötelezett az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási díj és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.