Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/072-073/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

  • dr. Técsi Gyula ügyvéd által képviselt Polstyl Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) I. rendű ,

  • a Buganu Nicu-Gabriel ügyvezető által képviselt Castro Bútor Kereskedelmi Kft. (Battonya) II. rendű ,

  • a Birkás Pál ügyvezető által képviselt Oros-Trio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Orosháza) III. rendű ,

  • a Szabadi Anikó ügyvezető által képviselt Kairó Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szeged) IV. rendű , valamint

  • a dr. Zahorán Kristóf ügyvezető által képviselt Csaba-Market Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) V. rendű

eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek feltételezett megsértése tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy az I. rendű eljárás alá vont Polstyl Kereskedelmi Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor 2010. márciusi szórólapján, illetve internetes oldalán a Havanna system bútorcsalád kilenc elemét akként kínálta akciós áron 2010. február 22. és 2010. április 9. között, hogy egyidejűleg a termékek nem akciós (lista)árát és a listaárhoz képest elérhető kedvezmény mértékét is feltüntette, noha a listaárat az akciót megelőzően mindösszesen 5 napig (2010. február 17. és 2010. február 21. között) alkalmazta, s az az akciót követően sem vált a termékek jellemző árává.

A Versenytanács a jelen határozat kézhezvételétől számított 8 nap elteltével megtiltja a Polstyl Kereskedelmi Kft. kifogásolt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatának alkalmazásával megvalósuló magatartása további folytatását.

A Versenytanács megállapítja továbbá, hogy

  • a Polstyl Kereskedelmi Kft. I. rendű eljárás alá vontnak a jelen határozat 37. pontjában meghatározott termékek vonatkozásában 2009. január 1. és 2010. július 27. között a termékek nem akciós (lista)árának és / vagy a listaárhoz képest elérhető kedvezmény mértékének megjelenítésével tanúsított akciós ár feltüntetési gyakorlata, illetve

  • a Castro Bútor Kereskedelmi Kft. II. rendű eljárás alá vontnak a Havanna system termékcsaláddal kapcsolatban 2010. január 1. és 2010. július 27. között a termékek nem akciós (lista)árának és / vagy a listaárhoz képest elérhető kedvezmény mértékének megjelenítésével tanúsított akciós ár feltüntetési gyakorlata

nem ütközik a törvénybe.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.