Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/072-066/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

  • dr. Técsi Gyula ügyvéd által képviselt Polstyl Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) I. rendű ,

  • a Buganu Nicu-Gabriel ügyvezető által képviselt Castro Bútor Kereskedelmi Kft. (Battonya) II. rendű ,

  • a Birkás Pál ügyvezető által képviselt Oros-Trio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Orosháza) III. rendű ,

  • a Szabadi Anikó ügyvezető által képviselt Kairó Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szeged) IV. rendű , valamint

  • a dr. Zahorán Kristóf ügyvezető által képviselt Csaba-Market Kereskedelmi Kft. (Békéscsaba) V. rendű

eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek feltételezett megsértése tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Versenytanács az eljárást

  • a Polstyl Kereskedelmi Kft. I. rendű eljárás alá vont által a Mobi konyha, Borys system, New York, Wiktor system, Nel hálószoba, Conti system, Venezia konyha, Lami konyhaszekrény, Estrea hálószoba, Ariva system, Margo system, Ola konyha termékcsaládokkal kapcsolatban 2009. január 1. és 2010. július 27. között a termékek nem akciós (lista)árának és / vagy a listaárhoz képest elérhető kedvezmény mértékének megjelenítésével tanúsított akciós ár feltüntetési gyakorlat;

  • a Castro Bútor Kereskedelmi Kft. II. rendű eljárás alá vont által a Havanna system termékcsalád tagjaival kapcsolatban tanúsított magatartás kivételével valamennyi vizsgált, 2010. január 1. és 2010. július 27. között alkalmazott, a termékek nem akciós (lista)árát és / vagy a listaárhoz képest elérhető kedvezmény mértékét is megjelenítő akciós ár feltüntetési gyakorlat; valamint

  • az Oros-Trio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. III. rendű, a Kairó Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. IV. rendű és a Csaba-Market Kereskedelmi Kft. V. rendű eljárás alá vontak által tanúsított valamennyi vizsgált, a termékek nem akciós (lista)árát és / vagy a listaárhoz képest elérhető kedvezmény mértékét is megjelenítő akciós ár feltüntetési gyakorlat

vonatkozásában megszünteti.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.