Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/099-026/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. Mezei Klára ügyvéd és dr. László András ügyvéd (Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda) által képviselt Toscana Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Toscana Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Cosmopolitan 2008. októberi, a Maxima 2009. március 17-i és a Blikk Nők magazin 2010. áprilisi 28-i számában, valamint a Story magazin 2008. téli és 2009. tavaszi különszámában, illetve a Meglepetés 2009-ben kiadott "karcsúsító" különszámában megjelent kereskedelmi kommunikációiban azt állította, hogy a Skin? Up elnevezésű termék, illetve az abba impregnált mikrokapszulák révén fogyókúra nélkül egy hónap alatt akár 4 cm karcsúsodás érhető el.

A Versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kihirdetésétől számított 8 nap elteltével megtiltja.

A Versenytanács kötelezi a Toscana Kft.-t 300.000,- Ft (háromszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.