Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/047-223/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a [...] Ügyvédi Iroda és az [...] Ügyvédi Iroda [...], a [...] ügyvéd valamint a [...] ügyvéd által képviselt [...] eljárás alá vont vállalkozás ellen jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a vizsgáló 2011. szeptember 19-én kelt, eljárási bírságot kiszabó, Vj-047-167/2010. sz. végzését helyben hagyja.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.