Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-047-271/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda (Budapest) és az Erős Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. (Budapest), a dr. W. L. ügyvéd (Budapest), valamint a dr. D. M. ügyvéd (Budapest) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (Bicske) eljárás alá vont vállalkozás ellen jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az eljárás alá vont azon magatartásai vonatkozásában, melyek szerint

  • 2010. január 1-jétől a teljesítmény-arányos bónusz stabil részébe beépítette a korábbi években alkalmazott logisztikai díjat, öko hozzájárulást és a szortiment kezelési díjat;

  • 2009-ben és 2010-ben rendszeresen alulbecsülte a beszállítók várható éves forgalmát annak érdekében, hogy a teljesítmény-arányos bónusz dinamikus részéhez tartozó kulcs növekedjék;

  • 2009-ben a kereskedelem-szervezési és infrastruktúra-fejlesztési díjakat nem minden beszállítóval szemben alkalmazta;

  • a teljesítmény-arányos bónuszrendszer a Kertv. 7. § (2) bekezdés c) pontjába ütközik;

a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.