Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/002-112/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • a dr. Szabó Gyula Mihály ügyvéd (Szabó & Mater Ügyvédi Iroda) által képviselt Group Saving Kft. (Budapest),

 • a Nagy Viktória ügyvezető által képviselt Navi Trend Kft. (Hernád),

 • a dr. Koruhely Péter ügyvéd által képviselt Conect Trade Kft. (Budapest),

 • a Köves Gábor Győző ügyvezető által képviselt New Face Média Kft. (Budapest) és

 • a Tarasenko Ruslan ügyvezető által képviselt Milsec Kft. (Budapest)

eljárás alá vont vállalkozások ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult eljárásban kialakította az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy

 • a Group Saving Kft. 2009. szeptember 9. és 2011. január 24.,

 • a Navi Trend Kft. 2009. szeptember 9. és 2010. június 25.,

 • a Conect Trade Kft. 2010. június 10. és 2011. január 24.,

 • New Face Média Kft. 2009. szeptember 9. és 2010. május 31.,

 • a Milsec Kft. 2010. 46. hete és 2011. január 24.

között a Group Saving Kft. által működtetett fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, a nyomtatott sajtóban megjelent reklámokkal fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, amikor a fogyasztók számára valótlan képet nyújtottak a kínált szolgáltatásról, megsértve ezáltal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdésében írt tilalmat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésének a), bd), bg), bh) és c) pontjaiban foglaltakra.

A Versenytanács az eljárás alá vontak számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével.

A Versenytanács kötelezi

 • a Group Saving Kft-t hétmillió kétszázezer forint (7.200.000,-Ft),

 • a Navi Trend Kft-t huszonegymillió (21.000.000,-Ft),

 • a Conect Trade Kft-t kilencmillió háromszázezer (9.300.000,-Ft),

 • a New Face Média Kft-t nyolcmillió forint (8.000.000,-Ft),

 • a Milsec Kft-t kétmillió forint (2.000.000,-Ft)

összegű bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.