Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb jogsértő reklámok miatt bírságolt a GVH

A fogyasztói csoportok szervezésével foglalkozó InterCash Consulting Kft., a Group Saving Kft. valamint a vele szerződésben álló vállalkozások tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal. A GVH a vállalkozásokat - a kiszabható legmagasabb - összesen közel 60 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

Az InterCash Consulting Kft. 2010 márciusa óta foglalkozik fogyasztói csoportok szervezésével és működtetésével.

A Group Saving Kft. átvette a 2009-ben megszűnt Euro Correct Consulting Kft. fogyasztói csoportokban történő részvételre kötött szerződéseit, működteti a fogyasztói csoportokat, valamint megbízásokat ad más vállalkozásoknak a fogyasztói csoportokhoz kapcsolódó szervezői tevékenység ellátására. A Group Saving Kft-vel kötött szerződés értelmében a Navi Trend Kft. és a Conect Trade Kft. a fogyasztói csoportok szervezésével kapcsolatos feladatokat láttak el. A New Face Média Kft. és a Milsec Kft. a jogsértő reklámokat jelentette meg amellett, hogy egyes szervezési feladatokat is teljesített. A vállalkozások a megbízások alapján közvetlenül részesültek a fogyasztókkal megkötött szerződésekből származó bevételekből.

Eljárásaiban a versenyhivatal többek között azt vizsgálta, hogy az elsősorban az átlagosnál jóval kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, jellemzően anyagilag megszorult, a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listásokat, nyugdíjasokat, alacsony jövedelemmel rendelkezőket) célzó hirdetések, tájékoztatások alapján az azokkal találkozó személyek tisztában lehettek-e a fogyasztói csoport konstrukció lényeges elemeivel.

A GVH a hirdetések vizsgálatát követően megállapította, hogy a vállalkozások a fogyasztók részére nem, vagy nem egyértelműen adtak információt a fogyasztói csoportok lényeges tulajdonságairól. Többek között arról, hogy az adott szolgáltatás nyújtására belső hitelezéssel (a tagok befizetéseiből) kerül sor, meghatározó a szerencseelem léte (sorsolásokon és/vagy előtörlesztés vállalása alapján dől el, hogy az adott hónapban ki juthat vásárlói joghoz) és az a körülmény, hogy a fogyasztó nem a szerződéskötéskor, hanem később, akár évek múltán juthat a vásárlási joghoz, s ezáltal a megszerezni kívánt dologhoz. A nyomtatott sajtóban megjelent tájékoztatásokból nem derült ki az sem, hogy a fogyasztói csoport tagjai nem pénzhez, hanem vásárlói joghoz jutnak, illetve hogy az ennek elnyerését biztosító előtörlesztés vállalása esetén a megszerezhető vásárlói jog értéke arányosan csökken. A részvétel költségeivel kapcsolatos tájékoztatás is megtévesztőnek minősült, mivel nem utaltak arra a hirdetések, hogy a feltüntetett havi -törlesztő részletek- mellett egyszeri regisztrációs díj és havi rendszerességgel megbízási díj is fizetendő.

A versenyhivatal súlyosító körülményként értékelte eljárásaiban, hogy a jogsértő hirdetések, reklámok közzététele időben elhúzódott, valamint az átlagosnál sérülékenyebb fogyasztók igen széles körét elérő lapokban nagyfokú intenzitással jelentek meg. Súlyosító körülmény továbbá, hogy a vizsgált vállalkozások esetében (a Milsec Kft. kivételével) korábban már megállapította a GVH, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak.

A Gazdasági Versenyhivatal a jogsértés megállapítása mellett az InterCash Consulting Kft-t 11.500.00 Ft, az Group Saving Kft-t 7.200.000 Ft, a Navi Trend Kft-t 21.000.000 Ft, a Conect Trade Kft-t 9.300.000 Ft, a New Face Média Kft-t 8.000.000 Ft és a Milsec Kft-t 2.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

Az elmúlt években több versenytanácsi és bírósági döntés született a fogyasztói csoportok népszerűsítését érintő kérdésekről. Ezek egybehangzóan kimondják, hogy a reklámoknak ki kell térniük e sajátos vásárlási társulás lényeges elemeire, sajátosságaira, hiszen a reklám akkor felel meg a hiteles és pontos tájékoztatásnak, ha abból megismerhető a konstrukció egyedisége. A vállalkozásoknak tehát az előtakarékossági jelleget kiemelve és a fogyasztói igény jövőbeni, de előre meg nem határozott időben történő kielégítését is hangsúlyozva kell a figyelemfelkeltő tájékoztatást közzétenni. Így jogsértést eredményez, ha a hirdetés nem utal a szerencseelemre, valamint arra, hogy a fogyasztó akár több év (esetenként 25 év) után juthat a kívánt termékhez. Szintén jogsértő, ha a reklámban felvázolt tevékenység a használt szavak és kifejezések hétköznapi életben elfogadott jelentése alapján egy lényeges tulajdonságaiban eltérő szolgáltatással, a hitelnyújtással azonosítható.

Az ügyek hivatali nyilvántartási száma: Vj- 2/2011., Vj-33/2011.

Budapest, 2012. február 9.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu