Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/14/2011.
Iktatószám : Vj/14-94/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. J. Gy. ügyvéd (Dr. Juhász György Ügyvédi Iroda) által képviselt Magna Vitapress Kft. (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Magna Vitapress Kft. a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor a Magnapress készülékekkel kapcsolatban betegség megelőzésére, gyógyítására, kezelésére, egészség megőrzésére, illetőleg testsúlycsökkentésre vonatkozó nem igazolt állítások jelentek meg.

A Versenytanács 7.606.250 Ft (Hétmillió-hatszázhatezer-kettőszázötven forint) bírság megfizetésére kötelezi a Magna Vitapress Kft.-t.

A bírságot a Magna Vitapress Kft. a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a Magna Vitapress Kft. a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.