Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/8-7/2021.

A Gazdasági Versenyhivatal a TENK Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., eljáró ügyvéd: Dr. Tenk Zoltán) által képviselt Szatmári Finanszírozási Kft. (1025 Budapest, Józsefhegy utca 28-30. D épület 1. emelet 1.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az Szatmári Finanszírozási Kft.-nek a Szatmári Konzervgyár Kft. feletti közvetlen egyedüli, és ezáltal a Kövesi Invest Kft. és a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap közvetett közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. február 25.