Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/9-6/2021.

A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6., eljáró ügyvéd: dr. I. G. M.) által képviselt Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (1016 Budapest, Somlói út 49-53.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak a VE 2020 Invest Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában,  – amelynek következményeként a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány a Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt. felett, annak korábbi közös irányítójával, az SQ INVEST Kft.-vel közös irányítást szerez – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. február 25.