Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/11/2021.
Iktatószám: VJ/11-11/2021.

Betekinthető változat.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda és a dr. Tóth Tihamér Ügyvédi Iroda által képviselt GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A torony épület 15. emelet) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a C. Y. és Z. Cs. által képviselt Globe Office Investments Ingatlanfejlesztő Kft. (1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A torony épület 15. emelet) és a M. J. I. által képviselt SkyGreen Buildings Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a SkyGreen Buildings Kft. egyedüli tulajdonában lévő Váci Greens Irodapark „D” épületnek (1138 Budapest, Váci út 127., helyrajzi szám: 26110), mint vállalkozásrésznek a Globe Office Investments Ingatlanfejlesztő Kft. általi megszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1]http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar