Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/3/2021.
Iktatószám: VJ/3-29/2021.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kapolyi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd dr. K. J.) által képviselt AutoWallis Nyrt. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) és a szintén a Kapolyi Ügyvédi Iroda által képviselt DZL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fészek u. 2.) vállalkozásokkal szemben összefonódás végrehajtása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az AutoWallis Nyrt. és a DZL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogsértést követett el azzal, hogy az INICIÁL AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feletti közös irányításszerzésével létrejött összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal tudomásulvételének hiányában végrehajtotta.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar