Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/5/2021.
Iktatószám: VJ/5-10/2021.                                                                

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a dr. L.Gy. ügyvéd  által képviselt Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/10/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[1] https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/urlapok/GVH_gvh_k01_19_01.jar1&inline=true