Nyomtatható verzió PDF formátumban

Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/52/2021.
Iktatószám: VJ/52-58/2021.

Betekinthető!

 A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12. 3. emelet, KRID: 18652949) által képviselt AmRest Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 2. em.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7/B. § (2) bekezdésben foglaltak feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. § (1) bekezdés f) alapján megállapítja, hogy az AmRest Kft. az ásványvizek és a szikvizek esetében a 2021. augusztus 1. és 2022. január 20. közötti időszakban megsértette a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 7/B. § (2) bekezdését.

Egyebekben az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) o) pontja alapján megállapítja, hogy az AmRest Kft. magatartása nem volt jogsértő.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, amely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A Törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar