Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf.: 958.
Telefon: (06-1) 472-8900
Ügyszám: VJ/13/2022.
Iktatószám: VJ/13-64/2022.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Dávid Barbara egyéni ügyvéd (KRID: 57609564) által képviselt Szőnyeg galéria Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Templom tér 19.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Szőnyeg galéria Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: eljárás alá vont vállalkozás vagy Társaság) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azzal, hogy kézi csomózású keleti szőnyegek értékesítésére irányuló tevékenységének népszerűsítése kapcsán

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi törvény XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontját megvalósítva 2019 novembere és 2022 májusa között a szőnyegportfóliója piacelsősége, valamint a „Több, mint 10.000” és „Több, mint 30.000” állítással termékportfóliója bősége kapcsán nem kellően megalapozott és alátámasztott állításokat alkalmazott,
  • a különleges árkedvezményre vonatkozó állításokkal az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontját megvalósítva 2019 novembere és 2022 májusa között nem kellően megalapozott és alátámasztott állításokat alkalmazott,
  • az Fttv. melléklete 15. pontjában foglalt tényállást megvalósítva 2020 szeptembere és 2022 májusa között valótlanul állította, hogy felhagy tevékenységével, továbbá
  • az Fttv. melléklete 7. pontjában foglalt tényállást megvalósítva 2020 szeptembere és 2022 májusa között az üzlet bezárásának látszatát keltette a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából, azt a benyomást keltve a fogyasztóban, hogy az általa kínált szőnyegek kiemelkedő árkedvezmény melletti elérhetősége csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre,

megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A jogsértés megállapításán túlmenően az eljáró versenytanács 25 000 000 Ft (azaz Huszonötmillió Forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma és a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás által 2019 júliusa és 2019 októbere közötti időszakban tanúsított magatartás tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar