Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865 
Ügyszám: VJ/16/2022. 
Iktatószám: VJ/16-75/2022.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Allen & Overy Kádár Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61, KRID: 18165111) által képviselt Spark Networks Services GmbH (DE-10999 Berlin, Kohlfurter Straße 41/43.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Spark Networks Services GmbH eljárás alá vont vállalkozás az Elittárs internetes társkereső szolgáltatás kapcsán megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott, illetve folytat 

  • amikor elhallgatta a weboldalon és az alkalmazásokban, illetve elhallgatja az Android alkalmazásban, hogy az előfizetés nélküli regisztráció érdemi társkeresés folytatására nem alkalmas (2019. július 30-tól a weboldalon 2023. január 31-ig, az iOS alkalmazásban 2023 júliusáig, az Android alkalmazásban 2019. július 30-tól folyamatosan); valamint, hogy az adatbázisban szereplő felhasználók közül melyek rendelkeznek előfizetéssel, és melyek az előfizetéssel nem rendelkező, regisztrált felhasználók, így még az aktív előfizetéssel rendelkező regisztrált tagok számára sem derült ki, hogy mely tagokkal tudják felvenni érdemben, társkeresés céljából a kapcsolatot (2019. július 30-tól, a weboldalon 2023 márciusáig, az iOS alkalmazásban 2023 júliusáig, az Android alkalmazásban 2019. július 30-tól folyamatosan), amivel megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdése szerinti tényállást, ezzel megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.
  • a szolgáltatással elérhető felhasználók számával kapcsolatos weboldalon megvalósított kommunikációjával, így a „15 millió aktív tag világszerte” állítás alkalmazásával 2016. június 16-tól 2022 márciusáig és a „Havonta 800 000 új tag – Oldalainkon regisztrált összes új felhasználó” állítás alkalmazásával 2020. január 1-től 2022. november 14-ig, amivel megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, ezzel megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.

II. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását az Android alkalmazás vonatkozásában, ennek megfelelően az eljárás alá vont vállalkozás köteles az Android alkalmazásban megjelentetett kommunikációi korrigálására legkésőbb 2024. január 31-ig, egyúttal az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy legkésőbb 2024. február 29-ig képernyőfotókkal dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy eleget tett a jogsértő magatartás további folytatásától való eltiltásnak.

III. Az eljáró versenytanács az I. pont szerinti jogsértések miatt kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást 169.000.000,- Ft (azaz százhatvankilencmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. 

IV. Az eljáró versenytanács kötelezi a jogsértést megvalósító eljárás alá vontat a jelen versenyfelügyeleti eljáráshoz kapcsolódó bejelentési eljárásban felmerült 1.910,- Ft (azaz ezerkilencszáztíz forint) eljárási költség megfizetésére. Ezen összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. 

A III. pont szerinti versenyfelügyeleti bírság és IV. pont szerinti eljárási költség befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.


INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.