Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/8/2022.
Iktatószám: VJ/8-85/2022.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. V. P. ügyvéd (Vörös Ügyvédi Iroda, értesítési cím: Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) és dr. F. K. ügyvéd (Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) által képviselt Media Markt Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult VJ/8/2022. számú eljárásban – tárgyalás tartását követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I.    A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Media Markt Magyarország Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésébe ütköző magatartást tanúsított, amikor a

  • Philips 55 PUS 7805/12 4K Ultra HD Saphi Smart LED Ambilight 139 cm-es televízió esetében 2020. szeptember 3. és 2022. május 8.,
  • Philips 65 Oled 705/12 4K Ultra HD Android Smart Oled Ambilight 164 cm-es televízió esetében 2021. június 16. és 2022. március 7.,
  • LG 75UP81003Lr Smart LED 191 cm-es 4K Ultra HD, Hdr, webOs, ThinQ Al televízió esetében 2021. augusztus 12. és 2022. május 1., valamint
  • Samsung Ue70Au8002Kxxh Crystal UHD 4K Smart LED televízió esetében 2021. szeptember 14. és 2022. május 1.

között honlapján akként népszerűsítette a fenti termékeket, hogy azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy az aktuális akciók időtartama alatti vásárlással nagyobb megtakarítást tesz lehetővé a nem akciós áron történő vásárláshoz képest, holott a feltüntetett eredeti (nem akciós) ár nem minősült az akciót megelőző időszak jellemző árának.

II.    Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat az általa vállalt, a jelen határozat mellékletét képező kötelezettségek végrehajtására, beleértve a kötelezettségek jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti igazolását.

III.    Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel az eljárás alá vonttal szemben 23.900.000 Ft (azaz huszonhárommillió-kilencszázezer forint) versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az esetleges késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező. 

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar