Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/105/2014.
Iktatószám:
Vj/105-11/2014.

BETEKINTHETŐ!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Űgyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6., eljáró ügyvédek: dr. H.-B. Z. és dr. H. M.) által képviselt MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. (1068 Budapest, Benczúr utca 13. B. ép.) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a szintén a fentiek szerint képviselt GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. meghozta az alábbi

végzést:

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal a jelen eljárás során a kérelmező által lerótt igazgatási szolgáltatási díjat a jelen döntés közlésétől számított nyolc napon belül visszatéríti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a kérelmet nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, a bíróság azonban a szükségeshez képest a feleket meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.