Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/3/2015.
Iktatószám: VJ/3-1109/2015.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvéd (KRID: 41286580) által képviselt MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.),
 • a Dr. Kovács Róbert Pál Ügyvédi lroda (KRID: 12372869) által képviselt Bakony Plastiroute Kft. (8400 Ajka, Ipari Park, Északi Szektor hrsz. 5714/8.), 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.; KRID: 10235746), 
 • a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.; KRID: 18646377) által képviselt Heoscont Hungária Termelési és Kereskedelmi Kft. (9028 Győr, Külső Veszprémi utca 50. B. ép.), 
 • a Bassola Ügyvédi Iroda (KRID: 18023109) által képviselt Fa-Forg-Tech Hungária Forgalomtechnikai és Kereskedelmi Kft. (3989 Mikóháza, Rákóczi u. 2.), 
 • a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.; KRID: 18098073) által képviselt Belfry UT Kft. (1016 Budapest, Gyapot u. 4.) mint az Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt. (1022 Budapest, Tulipán u. 29.) jogutódja,
 • a [SZEMÉLYES ADAT] egyéni ügyvéd (KRID: 58050547) által képviselt ˮSZABADOS-OK” Forgalom Technika és Reklámtevékenység Kft. (4553 Apagy, Vörösmarty u. 5.), 
 • a Mocsai Ügyvédi Iroda (KRID: 18727267) által képviselt Közuti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6413 Kunfehértó, II. Körzet 2.), 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető és [SZEMÉLYES ADAT] tag által (önállóan) képviselt Road-Piktor Forgalomtechnikai és Útjelfestő Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 41.; KRID: 11983820), 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt Road Signal Kft. (7634 Pécs, Rácvárosi u. 68.; KRID: 10614161), 
 • a Bassola Ügyvédi Iroda (KRID: 18023109) által képviselt Bihar Út Ipari, Forgalomtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen, Bellegelő kert 36.), 
 • a Kovács M. Gábor Ügyvédi Iroda (KRID: 18098028) által képviselt Forgút Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 10-12.), 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt Geoway Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2142 Nagytarcsa, Tavasz utca 4.; KRID: 14532777), 
 • az [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt E-Pannon Építőipari, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 24/6.; KRID: 13721259), 
 • a Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szent István krt. 15. IV/2.; KRID: 28090612) által képviselt Medivia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6.), 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető és [SZEMÉLYES ADAT] tag által képviselt Út-Piktor Útjelfestő és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Bányász utca 27.; KRID: 11306513), 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt WAYSIDE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3432 Emőd, Benczúr Gyula u. 10.; KRID: 12615364), 
 • a Dr. Oláh Csaba Péter Ügyvédi Iroda (KRID: 18215687) által képviselt Ring-BNP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9. 8110/8. hrsz.), 
 • az [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt „Víz-Szervíz-ÉPÍTŐ” Építőipari és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Cseri utca 37. A. ép. fszt. 1.; KRID: 14058532), valamint 
 • a [SZEMÉLYES ADAT] ügyvezető által képviselt Vecosys Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. (9030 Győr, Kereknád utca 26.; KRID: 22936231) 

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • a Magyar Plastiroute Kft. 2012 szeptembere és 2014 júliusa,
 • a Belfry UT Kft. mint az Út-Őr Kkt. jogutódja 2013 februárja és 2014 júliusa,
 • a Medivia Kft. pedig 2012 szeptembere és 2014 szeptembere

között a forgalomtechnikai tevékenységeket, azaz a közúti táblák kihelyezését és az útburkolati jelek festését érintő, a közép-magyarországi régióra vonatkozó, a status quo (piaci részesedések) fenntartására irányuló, a piac illetőleg az egyes tenderek felosztása, az árak egyeztetése és az árakra vonatkozó érzékeny információk megosztása révén megvalósuló, versenykorlátozó célú egységes, folyamatos és összetett jogsértést tanúsított, megsértve ezáltal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját, valamint az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 101. cikk a) és c) pontját.

II. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy

 • a Bakony Plastiroute Kft. 2012 áprilisa és 2015 márciusa,
 • az Alfa-Girod Kft. 2011 februárja és 2015 márciusa,
 • a Heoscont Kft. 2011 júniusa és 2014 februárja,
 • a Road-Piktor Kft. 2011 februárja és 2013 novembere,
 • az Út-Piktor Kft. pedig 2011 áprilisa és 2013 márciusa

között a forgalomtechnikai tevékenységeket, azaz a közúti táblák kihelyezését és az útburkolati jelek festését érintő, a nyugat-magyarországi régióra vonatkozó, a status quo (piaci részesedések) fenntartására irányuló, a piac illetőleg az egyes tenderek felosztása, az árak egyeztetése és az árakra vonatkozó érzékeny információk megosztása révén megvalósuló, versenykorlátozó célú egységes, folyamatos és összetett jogsértést tanúsított, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikk a) és c) pontját.

III. Az eljáró versenytanács szintén megállapítja, hogy

 • a Fa-Forg-Tech Kft. 2012 májusa és 2014 októbere,
 • a Szabadosok Kft. 2012 májusa és 2014 októbere,
 • a Köszolg Kft. 2012 szeptembere és 2014 októbere,
 • a Bihar Út Kft. 2013 júniusa és 2014 júliusa,
 • a Forgút Bt. pedig 2012 szeptembere és 2014 áprilisa

között a forgalomtechnikai tevékenységeket, azaz a közúti táblák kihelyezését és az útburkolati jelek festését érintő, a kelet-magyarországi régióra vonatkozó, a status quo (piaci részesedések) fenntartására irányuló, a piac illetőleg az egyes tenderek felosztása, az árak egyeztetése és az árakra vonatkozó érzékeny információk megosztása révén megvalósuló, versenykorlátozó célú egységes, folyamatos és összetett jogsértést tanúsított, megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikk a) és c) pontját.

IV. Az eljáró versenytanács azt is megállapítja, hogy a Ring-BNP Kft. és a Road Signal Kft. is részese volt a Magyar Plastiroute Kft., a Belfry UT Kft. mint az Út-Őr Kkt. jogutódja, a Medivia Kft., a Bakony Plastiroute Kft., az Alfa-Girod Kft., a Heoscont Kft., a Road-Piktor Kft., a Fa-Forg-Tech Kft. valamint a Köszolg Kft. részvételével létrejött, a Magyar Közút Zrt. 2013. évi országos útburkolatjel festési tendere kapcsán az egyes résztenderek felosztására vonatkozó, versenykorlátozó célú megállapodásnak, amely a fenti I.-III. rendelkezéssel is érintett eljárás alá vontak esetén az egyes regionális szintű egységes és folyamatos jogsértések részét képezi.

V. Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy

 • a Wayside Kft. a Magyar Közút Borsod Megyei Igazgatóságának forgalomtechnikai eszközök szállítása tárgyú tendere (2014. július) kapcsán a tender felosztására irányuló, versenykorlátozó célú magatartást tanúsított, azáltal, hogy a Fa-Forg-Tech Kft.-vel egyeztették ajánlatadói magatartásukat, áraikat;
 • a Ring-BNP Kft. a Strabag Kft. "1. sz. főút 83+474, 84+656 szakasz, Pilisvörösvár Szabadságliget állomás, Pilisvörösvár P+R 03 Piliscsaba állomás" tendere kapcsán a tender felosztására irányuló, versenykorlátozó célú magatartást tanúsított, azáltal, hogy a Bakony Plastiroute Kft.-vel egyeztették ajánlatadói magatartásukat, áraikat;
 • az E-Pannon Kft. a 2014 februárjában kiírt, Veszprém város belterületi utak festése tárgyú tender kapcsán az ajánlati árakra vonatkozó, üzletileg érzékeny információkat cserélt a Víz-Szervíz Kft.-vel és a Bakony Plastiroute Kft.-vel;
 • a Víz-Szervíz Kft. pedig a 2014 februárjában kiírt, Veszprém város belterületi utak festése tárgyú tender kapcsán a tender felosztására irányuló, versenykorlátozó célú magatartást tanúsított, amikor saját tendernyertessége érdekében a Bakony Plastiroute Kft.-vel egyeztette ajánlatadói magatartását, árát, az E-Pannon Kft.-vel pedig az ajánlati árakra vonatkozó, üzletileg érzékeny információkat cserélt;

megsértve ezáltal a Tpvt. 11. § (2) bekezdés a) és d) pontját, valamint az EUMSz. 101. cikk a) és c) pontját.

VI. A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács az E-Pannon Kft.-t kötelezi, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, s annak belső szabályzatban való rögzítését, alkalmazását ugyancsak a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára a vonatkozó dokumentumok benyújtásával.

VII. Az eljáró versenytanács továbbá a megállapított jogsértésre tekintettel

 • a Magyar Plastiroute Kft.-vel szemben 76.720.000 Ft, azaz Hetvenhatmillió-hétszázhúszezer forint,
 • a Bakony Plastiroute Kft.-vel szemben 4.100.000 Ft, azaz Négymillió-százezer forint,
 • az Alfa-Girod Kft.-vel szemben 59.620.000 Ft, azaz Ötvenkilencmillió-hatszázhúszezer forint,
 • a Heoscont Kft.-vel szemben 14.000.000 Ft, azaz Tizennégymillió forint,
 • a Fa-Forg-Tech Kft.-vel szemben 46.500.000 Ft, azaz Negyvenhatmillió-ötszázezer forint,
 • a Belfry UT Kft.-vel szemben 5.150.000 Ft, azaz Ötmillió-százötvenezer forint,
 • a Szabadosok Kft.-vel szemben 16.570.000 Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszázhetvenezer forint,
 • a Köszolg Kft.-vel szemben 6.000.000 Ft, azaz Hatmillió forint,
 • a Road Piktor Kft.-vel szemben 10.400.000 Ft, azaz Tízmillió-négyszázezer forint,
 • a Road Signal Kft.-vel szemben 3.900.000 Ft, azaz Hárommillió-kilencszázezer forint,
 • a Bihar Út Kft.-vel szemben 5.860.000 Ft, azaz Ötmillió-nyolcszázhatvanezer forint,
 • a Forgút Bt.-vel szemben 6.840.000 Ft, azaz Hatmillió-nyolcszáznegyvenezer forint,
 • a Medivia Kft.-vel szemben 21.950.000 Ft, azaz Huszonegymillió-kilencszázötvenezer forint,
 • az Út-Piktor Kft.-vel szemben 250.000 Ft, azaz Kétszázötvenezer forint,
 • a Ring-BNP Kft.-vel szemben 3.750.000 Ft, azaz Hárommillió-hétszázötvenezer forint,
 • a Víz-Szervíz Kft.-vel szemben 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint,
 • a Wayside Kft.-vel szemben pedig 230.000 Ft, azaz Kettőszázharmincezer forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki. A versenyfelügyeleti bírságot az eljárás alá vontak a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni, befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát, a befizetés jogcímét (versenyfelügyeleti bírság).

A Magyar Plastiroute Kft., a Bakony Plastiroute Kft., az Alfa-Girod Kft., a Heoscont Kft., a Fa-Forg-Tech Kft., a Belfry UT Kft., a Köszolg Kft., a Road Signal Kft., a Bihar Út Kft., a Medivia Kft., a Ring-BNP Kft., a Víz-Szervíz Kft. és a Wayside Kft. eljárás alá vontak a bírságot egyösszegben, a határozat közlésétől számított 30 napon belül kötelesek megfizetni. A Road-Piktor Kft., az Út-Piktor Kft. és a Forgút Bt. eljárás alá vontak a bírságot 12 havi, a Szabadosok Kft. pedig 10 havi egyenlő összegű részletben kötelesek megfizetni akként, hogy az első részlet esedékessége a jelen határozat kézhezvételét követő 30. nap, a további részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, az adott hónap 10. napjáig kötelesek teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

VIII. Az eljáró versenytanács kötelezi a Belfry UT Kft.-t az általa bevezett megfelelési program  jelen határozat kézhezvételétől számított 2 évig történő fenntartására. 

IX. Az eljáró versenytanács végezetül

 • a Magyar Plastiroute Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Bakony Plastiroute Kft.-t nevesíti, és a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján egyetemlegesen kötelezi őket a Magyar Plastiroute Kft.-vel szemben kiszabott bírság megfizetésére;
 • a Bakony Plastiroute Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Magyar Plastiroute Kft.-t nevesíti, és a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján egyetemlegesen kötelezi őket a Bakony Plastiroute Kft.-vel szemben kiszabott bírság megfizetésére;
 • a Road-Piktor Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Út-Piktor Kft.-t nevesíti, és a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján egyetemlegesen kötelezi őket a Road-Piktor Kft.-vel szemben kiszabott bírság megfizetésére; továbbá
 • az Út-Piktor Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Road-Piktor Kft.-t nevesíti, és a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján egyetemlegesen kötelezi őket az Út-Piktor Kft.-vel szemben kiszabott bírság megfizetésére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

A Vecosys Kft.-vel szemben az eljáró versenytanács az eljárást – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § e) pontja alapján okafogyottságra tekintettel –megszünteti.

A Geoway Kft.-vel szemben az eljáró versenytanács az eljárást a Ket. 31. § i) pontja alapján szintén megszünteti, mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján jogsértés nem bizonyítható, és az eljárás további folytatásától sem várható eredmény.

Az eljáró versenytanács egyebekben az eljárást a Ket. 31. § i) pontja alapján ugyancsak megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.