Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/015/2016.
Iktatószám:
Vj/015-44/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Urbantsok Gábor ügyvezető által képviselt Unitravel Utazásszervező Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

 

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Unitravel Utazásszervező Kft. 2014-ben és 2015-ben közzétett katalógusában, illetve ugyanebben az időszakban a honlapján az „USA nyugati part és a legszebb nemzeti parkok” elnevezésű körutazással kapcsolatban közzétett kereskedelmi kommunikációjával megtévesztette a fogyasztókat azzal, hogy

  • kényelmes terepjáró dzsippel való utazást ígért, miközben a dzsipeket egyes, önkéntesen jelentkező, illetve esetlegesen kiválasztott utasoknak kellett vezetniük, rotációs vagy egyéb, a kereskedelmi gyakorlat alapján előre nem látott módon,

  • azt ígérte, hogy az ár tartalmazza a nemzeti park belépőket, azonban azt nem közölte, hogy ebbe a körbe nem tartoznak bele egyes, a programban szereplő és szükségszerűen meglátogatott állami és indián közösségek által fenntartott parkok, amelyek belépőjét így az ár nem tartalmazta (és ezen programok külön fizetendőként vagy fakultatívként sem kerültek egyértelműen megjelenítésre a kereskedelmi gyakorlatban),

  • azt ígérte, hogy az ár tartalmazza a reggelit a szállásokon, miközben azt is kommunikálta, hogy külön fizetendő reggelik is vannak, illetve ténylegesen fizetnie kellett az utasoknak a reggeliért vagy csak a reggeli italt tartalmazta az ár.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 1.600.000 Ft (azaz egymillió-hatszázezer forint) bírságot szab ki az Unitravel Utazásszervező Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.