Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/16/2016.
Iktatószám:
Vj/16-223/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38 fszt/1., felszámolóbiztos: Dr. V. B.) felszámoló által képviselt Dinasztia Wellness Kft. f.a. (1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 4. IV. em. 3.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Dinasztia Wellness Kft. f.a.2012. november 14-étől 2017. április 11–ig fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • fogyasztókban teljes kereskedelmi gyakorlata során azt a valótlan benyomást keltette, hogy üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik, a továbbértékesítési szolgáltatásnak, illetve a másodlagos értékesítés eredményességének pedig az a feltétele, hogy a fogyasztó megvásároljon egy újabb üdülési jogot,

  • a szóbeli megbeszélések alkalmával az értékesítés eredményességére, az üdülési jogok jobb eladhatóságára utaló valótlan állításokat tett.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Dinasztia Wellness Kft. f.a.-t 22.402.200,- Ft, azaz huszonkétmillió-négyszázkettőezer-kétszáz forint versenyfelügyeleti bírság, valamint kötelezi 130.327,- Ft, azaz százharmincezer-háromszázhuszonhét forint eljárási költség megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.