Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/20/2016.
Iktatószám:
Vj/20-59/2016.

 

 

Egységes szerkezetben
a Vj/20-58/2016. számú kijavító határozattal

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sz. L. A. Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Sz. L. és dr. H. Á.) által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. J. N. A.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt AXA Europe S.A. Magyarországi Fióktelep (1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C. épület) meghozta az alábbi


határozatot

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy az AXA Europe S.A. Magyarországi Fióktelep Hitelezési és Banki Üzletága az OTP Bank Nyrt. részévé váljon.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.