Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/2/2016.
Iktatószám: Vj/2-6/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Illés és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szalay utca 4. VI. emelet) által képviselt Waberer’s International Nyrt. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Illés és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Wáberer Hungária Biztosító Zrt. (1211 Budapest, Szállító utca 4.), CEE Transport Holding BV (NL 1101 Amsterdam Zuidoost, Luna Arenka Herikerbergweg 238.) és Wáberer György (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. B. lépcsőház V. emelet 3. a.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárás keretében meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Waberer’s International Nyrt. megvásárolja a Wáberer György által közvetlenül irányított VKH Vagyonkezelő Kft.-től és W-NEW Holding Kft.-től a Wáberer Hungária Biztosító Zrt. részvényei együttesen száz százalékát, melynek révén

  • a Wáberer’s International Nyrt. közvetlen egyedüli irányítást;

  • a Wáberer’s International Nyrt.-t közösen irányító CEE Transport Holding BV és Wáberer György pedig közvetett közös irányítást

szerez a Wáberer Hungária Biztosító Zrt felett.

 

Budapest, 2016. január 13.