Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Kartell Iroda
Iktatószám:
VJ/3-125/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.), a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.), a Dr. M. Á.Ügyvédi Iroda (értesítési cím:  1075 Budapest, Madách Imre út 14.) és a Dr. R. E. Ügyvédi Iroda (értesítési cím:  1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt Colas Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 73.), a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. 7. emelet) által képviselt DÖMPER Korlátolt Felelősségű Társaság (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.), a Dr. S. T. Ügyvédi Iroda által képviselt KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1239 Budapest, Haraszti út 44.), az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.) által képviselt STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).), az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.) által képviselt STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).), az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12.) által képviselt SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.), a T. T., H. G. és a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. 7. emelet) által képviselt Subterra a.s. (Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8), valamint az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) által képviselt HÍD Építőipari ZártkörűenMűködő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel köteles leróni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.