Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/14/2017.
Iktatószám:
Vj/14-8/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 41.), a dr. B. B. ügyvéd és a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás [1118 Budapest, Villányi út 47.; képviseli: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda és Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Villányi út 47.)] által képviselt Diófa Alapkezelő Zrt. (1013 Budapest, Krisztina tér 2.) eljárás alá vont vállalkozással szemben a Gazdasági Versenyhivatal által az összefonódást engedélyező döntés szempontjából lényeges tény feltételezhetően félrevezető közlése, illetve az összefonódás iránti kérelemben az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tény, adat közlésére vonatkozó kötelezettség feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft. (1114 Budapest, Ulászlóutca 27. fszt. 1.) nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács visszavonja a Vj/33-11/2016. számú határozatával kiegészített Vj/33-6/2016. számú határozatát, mely szerint „engedélyezi, hogy a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap közvetlen és ez által a Diófa Alapkezelő Zrt. közvetett egyedüli irányítást szerezzen az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Kft. felett.”.

A határozat felülvizsgálat az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.