Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/17/2017.
Iktatószám: VJ/17-109/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi M. u. 12., eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Wizz Air Hungary Zrt. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A. B ép. II-V.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – a
Wizz Air Hungary Zrt.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont vagy Wizz Air) az általa tett alábbiak szerinti kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi:

I. A vizsgált magatartások abbahagyása

1.     A Wizz Air felhagy, illetőleg a jövőben tartózkodni fog az előzetes álláspontban kifogásolt[1] [2] magatartások tanúsításától a következő vállalások teljesítésével:

1.1. Tájékoztatás

1.1.1.     A Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vállalja, hogy megfelelő tájékoztatást fog adni a fogyasztóknak magyar nyelven arról, hogy a Wizz Flex szolgáltatás a visszaút tekintetében az útirány módosítására nem ad lehetőséget. Ennek keretében a Wizz Air érthetően tájékoztatni vállalja az utasokat, hogy a „visszaút” kifejezés az online foglalás során a kiindulási állomásra való visszatérést jelenti, nem pedig egy új célállomásra való továbbutazást. A tájékoztatás desktop és mobil eszközön is megfelelően elérhető lesz;

1.1.2.     A Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vállalja, hogy megfelelő tájékoztatást ad a fogyasztóknak magyar nyelven arról, hogy a Wizz Flex szolgáltatás használatával történő járatmódosítás esetén nem lehetséges, az eredeti foglalási díjnál olcsóbb foglalási díj elérése, és nem téríti vissza a fogyasztók részére az eredeti foglalási díjnak (teljes vitel díj) és az esetleg elérhető az eredeti foglalási díjnál olcsóbb módosított járat viteldíjának a különbözetét;

1.1.3.     A Wizz Air vállalja az 1.1.1. és 1.1.2. pontokban szereplő módosításoknak az átvezetését valamennyi idegen nyelvű weboldalán is az ezen pontokban szereplő határidőkkel.

1.2. Informatikai fejlesztés

1.2.1.     A Wizz Air a Kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül vállalja, hogy a több fogyasztó együttes foglalására vonatkozóan olyan átlátható és könnyen kezelhető informatikai felületet alakít ki, amelyen a foglalást végző személy egyszerűen online szétválaszthatja a foglalásokat, és személyenként akár külön-külön is igénybe vehetik, külön használhatják a Wizz Flex szolgáltatást online módon;

1.2.2.     A Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül vállalja, hogy azt az informatikai fejlesztést is megvalósítja, amelynek eredményeként a WizzFlexet egy adott foglaláson belül utasonként is meg lehet majd vásárolni. Abban az esetben tehát, ha ugyanannak a foglalásnak „több utasa van”, csak egy vagy néhány utas számára is meg lehet vásárolni majd a Wizz Flex szolgáltatást (tehát nem szükséges minden utasra megvásárolni azt), ekként e szolgáltatás iránybevételére (a foglalás utasok szintjén történő módosítására és törlésére) utasonként is lehetőség lesz. Ugyanakkor a fenti, 1.1.1. pontban foglalt korlátozás ezen fejlesztések tekintetében is alkalmazandó volna: a visszaút tekintetében az útirány módosítására a Wizz Flex szolgáltatás továbbra sem adna lehetőséget (kivéve, ha a fogyasztó külön jegyet vásárol az oda és a visszaútra);

1.2.3.     Az 1.2.1. és 1.2.2. pont szerinti informatikai fejlesztések megvalósításáig a Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vállalja, hogy részletes tájékoztatást ad a fogyasztóknak arról, hogy a több utas együttes foglalása esetén a Wizz Flex szolgáltatás igénybevétele az utasokra külön-külön csak a Wizz Air telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges. Ezen ideiglenes időszakban a Wizz Air erre a célra dedikált alapdíjas telefonhívás lehetőségét biztosítja, amely vonatkozó telefonszámot a Wizz Flex információs oldalon tünteti fel.

II. Fogyasztói kompenzáció

1.     A Wizz Air vállalja, hogy a kifogásolt gyakorlattal érintett teljes időszak alatt, azaz a 2010 márciusától a fenti I/1.1.1 és 1.1.2, valamint a II/1.2.3 pontokban vállalt tájékoztatók közzétételéig terjedő időszakban a magyar nyelvű foglalási felületen történt foglalások után valamennyi Wizz Flex-et vásárló fogyasztó számára utazási szegmensenként 1,73 euró fix átalány­kompenzációt fizet meg olyan módon, hogy ezt az összeget a foglalást lebonyolító személy (továbbiakban: „foglalást végző személy”) WIZZ-számláján írja jóvá Wizz creditben, illetve a foglalást végző személy nyilatkozata alapján a megjelölt bankszámlára átutalja;

2.     A Wizz Air vállalja, hogy a kifogásolt gyakorlattal érintett azon fogyasztók javára, akiknek a Wizz Flex használata nélkül lehetőségük lett volna új foglalásként olcsóbb repülőjegy vitel díjjal vagy olcsóbb poggyászdíjjal repülőjegyet vagy feladott poggyász szállítást vásárolni a Wizz Air foglalási felületén, mint amilyen viteldíjjal vagy poggyászdíjjal WizzFlex-et használva foglalást módosítottak, a vitel díj- és poggyászdíj- különbözetet kompenzációként a foglalást végző személy WIZZ-számláján jóváírja Wizz creditben, illetve – a foglalást végző személy nyilatkozata alapján – a megjelölt bankszámlára átutalja, függetlenül attól, hogy a fogyasztó a fenti (II.l.) pont hatálya alá esik-e.

3.     A Wizz Air vállalja, hogy a foglalást végző személyt (az általa a foglalási folyamat során korábban megadott elérhetőségén) e-mailben és (amennyiben elérhető) WIZZ mobil applikáción keresztül is értesíti a kötelezettségvállalás elfogadását követő 15 napon belül arról, hogy

3.1.    a kompenzációra a GVH előtt tett kötelezettségvállalás folytán jogosulttá vált,

3.2.  a kompenzációt a Wizz Air bár a foglalást végző személy „kezéhez” teljesíti, de ez a teljesítés azoknak a fogyasztóknak a javára történik, akiknek a nevében és javára a foglalást végző személy korábban foglalást végzett és Wizz Flex szolgáltatást vásárolt a Wizz Air által könnyen beazonosítható módon megjelölt járatokon;

3.3    a kompenzáció teljesítése olyan módon történik, hogy a foglalást végző személy Wizz-számláján a Wizz Air a kompenzációs összegnek megfelelő Wizz-creditet ír jóvá, az értesítést követő 15 napon belül;

3.4    a foglalást végző személy Wizz-számláján a Kötelezettségvállalással érintett kompenzációként jóváírt Wizz-credit a jóváírást követő 60 hónapig bármikor, korlátozás nélkül pénzre átváltható (Wizz-számla jogosultjának kérésére) és az átváltott összegnek bankszámlára történő átutalása kérhető, ezt a foglalást végző személy – egy erre dedikált internetes felületen – a bankszámla adatok megadása után teheti meg.

4.    A Wizz Air emellett vállalja, hogy a fogyasztóknak szóló általános felhívást (arról, hogy a kompenzációban való érintettségüket jelezhetik közvetlenül is a Wizz Airnek) a hivatalos honlapjának magyar nyelvű nyitó oldalára elhelyezett, megfelelően észlelhető banneren keresztül átkattintható/elérhető, különálló, kizárólag a kompenzáció részleteit tartalmazó aloldalon elérhetővé teszi, ennek keretében olyan figyelemfelhívást tartalmazó tájékoztatást nyújt, amelyben főüzenetként egyszerűen és egyértelműen megfogalmazásra kerül, hogy mi a teendője (világos navigációt adva) az adott fogyasztónak a kompenzáció lehívásához. Az említett bannerben feltüntetésre kerül a „Kreditátváltás” kifejezés is, továbbá a kompenzáció részleteit tartalmazó aloldalon hangsúlyosan szerepelni fog a kötelezettségvállalás keretében jóváírt Wizz creditek foglalást végző személy igényei alapján történő „készpénzre” való átváltásának folyamata. A Wizz Air vállalja, hogy a kompenzációról történő tájékoztatás során feltünteti, hogy a kompenzációra a Gazdasági Versenyhivatal eljárására figyelemmel kerül sor. A hivatkozott banner a Wizz Air hivatalos, magyar nyelvű honlapjának nyitó oldalára a kötelezettségvállalás elfogadásától számított 15 napon belül felkerül és ezután folyamatosan, 12 hónapon át a honlapon elérhető marad. Az információs aloldal pedig a kötelezettségvállalás elfogadásától számított 15 napon belül élesítésre kerül és ezután folyamatosan 60 hónapig lesz látható, illetve elérhető.

5.    Amennyiben a Wizz Air-hez a fogyasztói megkeresések közvetlenül érkeznek a kompenzációra való jogosultság kapcsán, akkor az alábbiak alkalmazandóak:

5.1.    Abban az esetben, ha a Wizz Air a kompenzációra jogosult fogyasztó javára már teljesítette a kompenzációt a megfelelő foglalást végző személy számlájára való átutalással vagy WIZZ-számlán való jóváírással, akkor az érintettségét közvetlenül jelző fogyasztót erről a tényről tájékoztatja.

5.2.    Ugyanakkor, amennyiben a foglalást végző személy számlájára a kompenzáció teljesítése az érintettségét közvetlenül jelző fogyasztó javára még nem történt meg (pl.: akadályoztatás miatt), akkor e fogyasztónak történik közvetlenül a teljesítés a fogyasztó által megadott bankszámlára, amennyiben az adott fogyasztó és a kompenzációra való jogosultsága a Wizz Air által kétséget kizáróan beazonosítható (név, utazás során használt okirat, PNR[3][4]). A Wizz Air erről az ügymenetről is könnyen érthető módon tájékoztatást nyújt a fent megjelölt elérhetőségen a honlapján.

6.    A Wizz Air vállalja, hogy ha a kötelezettségvállalás keretében, a foglalást végző személy Wizz számláján jóváírt Wizz crediteket a jóváírást követő 60. hónap elteltéig nem használja fel vagy a foglalást végző személy Wizz crediteknek „készpénzre” való átváltását nem kéri, akkor a kompenzációra jogosult foglalást végző személyek Wizz számlájáról az ekként fel nem használt Wizz crediteket törli. A törölt Wizz crediteket forint összegre váltja át[5] és az így kalkulált teljes forint összeget a SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (nyilvántartási szám: 01-01-0009984, honlap: https://www.sos.hu szervezetnek banki átutalással átutalni vállalja.

III. Fogyasztói edukációs kampány[6]

1.   A Wizz Air vállalja, hogy fogyasztói edukációt kezd a repülőgéppel történő utazáshoz kapcsolódó fogyasztói jogokra vonatkozóan a lentiek szerint 12 hónapos időtartamban.

2.    Ennek keretében a Wizz Air kifejezetten vállalja, hogy az edukációs kampány nem a Wizz Air szolgáltatásainak bemutatására szorítkozna, hanem a fogyasztók számára érthető és világos módon a légi közlekedéssel kapcsolatos különféle fogyasztói jogok (például általános szerződési feltételekkel kapcsolatos jogok, adatvédelemhez kapcsolódó jogok, és különösen a 261/20046EK rendelethez kapcsolódó jogok) szemléletes és világos bemutatására kerül sor, magába foglalva az online repülőjegyfoglalás folyamatát, valamint az utazással kapcsolatos tudni- és tennivalók összességét, beleértve az egyes kiegészítő szolgáltatásokat, azok tartalmát és választásának előnyeit és hátrányait. A kampány során nagy hangsúlyt helyez a közérthetőségre és a légi személyszállítási ágazatban kialakult, általánosan megfogalmazható sztenderdek megfelelő és pontos bemutatására, valamennyi tájékoztatás legelején pedig szerepeltetni fogja, hogy arra a Gazdasági Versenyhivatal VJ/17/2017-es számú versenyfelügyeleti eljárásra figyelemmel kerül sor.

3.    A fent bemutatott tartalmakat az alábbi eszközökkel vállalja a Wizz Air eljuttatni a fogyasztókhoz:

3.1.  a Wizz Air vállalja, hogy az edukációs kampány súlyponti kommunikációs csatornája a https://wizzair.com/hu-hu#/ honlap lesz. E honlap főoldalán a Wizz Air egy bannert helyez el, amely egy külön erre a célra létrehozott edukációs al-oldalra vezeti a látogatót. Az edukációs al-oldal jól struktúrában, átlátható módon és közérthető megfogalmazással fogja tartalmazni a fent leírt edukációs elemeket.

3.2.  a Wizz Air a fogyasztóknak kiküldendő elektronikus hírlevelekben, 4 alkalommal vállalja a fenti edukációs céloknak megfelelő tartalmú tájékoztatást a fogyasztók részére. A hírlevelek struktúrájukban az edukációs kampány struktúráját fogják követni. Továbbá e hírlevelekben a kampány keretében az edukációs al-oldalra mutató linket helyez el és ajánlja annak felkeresését a további részletes információszerzés céljából. A Wizz Air hírlevelei nagyszámú (több százezres nagyságrendű) fogyasztói címre jutnak el, ez pedig biztosítja, hogy a kampány a fogyasztók széles körét elérje;

3.3.  a tervezett edukációs kampány fő üzeneteit a Wizz Air vállalja a youtube csatornán és saját Facebook közösségi oldalán is népszerűsíteni, amelynek keretében edukációs tartalmú videó elkészítését és megjelenítését vállalja, kb. 45 másodperces hosszúságú, brand semleges videók közzétételével, 6 hetes időtávra.

3.4.  ezen túl a Wizz Air a kampányt országos sugárzású televízióban, kiemelt hirdetési idősávban vállalja népszerűsíteni, televíziós reklámfilm útján. A televíziós hirdetések közzétételét 6 hetes időtávra vállalja.

4.  A Wizz Air vállalja, hogy az edukációs kampányt a kötelezettségvállalás elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 3 hónapon belül elindítja, és 12 hónapon át folyamatosan fenntartja, azzal, hogy a fenti 3.3. és 3.4. pontokban foglaltaknak megfelelően a youtube csatornán és televízióban a megjelenéseket a 6 hetes időtartamra vállalja.

IV. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENŐRZÉSE

1.    A Wizz Air az edukációs kampány és a fogyasztói kompenzáció megindításáról az azt követő 8 napon belül rövid tájékoztatást ad a GVH-nak.

2.    A Wizz Air az edukációs kampány lezárultáról és a fogyasztói kompenzáció első 12 hónapjáról pedig az edukációs kampány megindítását követő 12 hónapos időszak végét követő 60 napon belül részletes jelentést küld a GVH részére külön felhívás nélkül.

3.    A IV/2. pontban hivatkozott jelentés bemutatja a vizsgált magatartás abbahagyásával összefüggő tájékoztatásokat, a megvalósított edukációs kampányt, amely tartalmazza az elért fogyasztók számára vonatkozó kimutatást, tv reklám esetén pedig a GRP számot és tartalmazza a vizsgált magatartás abbahagyásával összefüggő tájékoztatás és az edukációs kampány költségeit. Emellett bemutatja, hogy a kompenzáció megnyíltát követő első 12 hónapban hány foglalást végző személy használta fel a számára jóváírt Wizz crediteket, milyen értékben, és hány foglalást végző személy kérte annak banki átutalását, milyen értékben.

4.    A kötelezettségvállalás elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételét követő 61. hónap végét követően 60 napon belül a Wizz Air saját költségére a fogyasztói kompenzáció teljesítésével kapcsolatban a Wizz Air vállalkozáscsoporttól független vállalkozás által elvégzett külső auditot folytat le, amelynek eredményét a GVH rendelkezésére bocsátja. Az audit kitér arra, hogy a kompenzáció hány fogyasztó vonatkozásában és milyen összegben valósult meg. Az igazolási kötelezettség részét képezi az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa számára történő átutalás igazolása is.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Előzetes Álláspont 1. oldal 1-4. francia bekezdések.

[2] A fogyasztói tájékoztatások vállalt módosításai a VJ/17-104/2017, számú beadványban (E/57, számú melléklete) kerülnek részletes bemutatásra.

[3] A dedikált felületről az érintett fogyasztók email-ben kapnak tájékoztatást.

[4] Passanger Name Record (PNR)

[5] 1 Wizz Credit = 1 HUF, devizában vezetett Wizz számla esetén megfelelő átváltási árfolyamon számítva.

[6]A tervezett fogyasztói edukációs kampány tartalmi és megjelenési eszközeire vonatkozó részletek a VJ/17-100/2017, számú beadványban kerültek részletesen bemutatásra.