Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/18/2017.
Iktatószám: VJ/18-120/2017.

Betekinthető![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. Sz. I., 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt[2] PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. (L-2449 Luxembourg, 22-24, Boulevard Royal) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

 h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – a PayPal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont vagy PayPal EU[3]) az általa tett alábbiak szerinti kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi.

A. A PayPal EU vállalja, hogy a magyar felhasználókra irányadó, magyar nyelvű Felhasználói Szerződésbe belefoglal egy új, különálló albekezdést „8.3 Pénznemek közötti átváltási lehetőségek” címmel, amelyben kifejezetten az átváltási lehetőségek köréről, és a közöttük történő választás lehetőségéről, módjáról ad tájékoztatást. A felülvizsgált Felhasználói Szerződést a PayPal EU az erre a célra kijelölt, a PayPal honlapján található „Legal Agreement” oldal alatt található „Policy Update” menüpontban teszi közzé és a frissítésről a PayPal EU a PayPal valamennyi magyar felhasználóját e-mail-en keresztül is értesíti. Az előbbi vállalások teljesítésének határideje: 2019. augusztus 31.

B. Az A. pont szerintiek teljesítése bizonyítékaként a PayPal EU megküldi a Gazdasági Versenyhivatal részére a PayPal honlap érintett oldaláról készült képernyőmentést, a minta e-mailt, illetve az utóbbi kiküldésének igazolását. A teljesítéssel kapcsolatos bizonyítékokat a PayPal EU a teljesítéstől számított 15 napon belül, a teljesítések időszerűségének igazolására is alkalmas módon küldi meg a Gazdasági Versenyhivatal részére.

C. A PayPal EU vállalja, hogy módosítja a fizetési folyamatban megjelenő hiperhivatkozás szövegét, így a hiperhivatkozás jelenlegi „View Conversion Options” megfogalmazását az „Or choose card issuer rate” dinamikus hiperhivatkozásra módosítja, amely magyar felhasználók esetében „Vagy a kártya kibocsátója árfolyamának kiválasztása” szövegezéssel fog megjelenni. Ezen új hiperhivatkozás kiválasztása átirányítja a felhasználót egy felugró (pop-up) ablakba, ahol kiválaszthatja a kártyája kibocsátójának árfolyamát, vagy a PayPal árfolyamát. Amennyiben a felhasználó a kártya kibocsátójának árfolyamát választja, úgy egy olyan mondat kerül megjelenítésre, amely megerősíti a felhasználó számára azt, hogy a kártyakibocsátó árfolyamát választotta a fizetéshez és felhívja a felhasználót, hogy ellenőrizze a banki értesítőjén a feltételeket és költségeket. A felhasználó számára azt a lehetőséget is biztosítja a fizetési folyamat (egy dinamikus hiperhivatkozáson keresztül), hogy amennyiben úgy kívánja, visszatérjen a PayPal árfolyamra. A módosított fizetési folyamat valamennyi olyan, a PayPal által tulajdonolt fizetési folyamatban megjelenik, amelyben a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a PayPal használatával fizessen. A teljesítés határideje a kötelezettségvállalási javaslatot jóváhagyó versenyhivatali határozat kézhezvételéről számított 4 hónap.

D. A C. pont szerinti vállalás teljesítése bizonyítékaként becsatolásra kerülnek a Gazdasági Versenyhivatalhoz a fenti tájékoztatások megjelenítését igazoló képernyőmentések a teljesítéstől számított 15 napon belül, a teljesítések időszerűségének igazolására is alkalmas módon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A nem betekinthető változatban az üzleti titokként minősülő információk, adatok eltérő színű háttérrel jelöltek.

[2] A meghatalmazás a VJ/18-3/2017. számú beadvány mellékleteként csatolt.

[3] Az eljáró versenytanács a PayPal kifejezést az online fizetési szolgáltatással kapcsolatos kontextusban használja.