Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/3/2017.
Iktatószám:
Vj/3-9/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., 3. emelet, eljáró ügyvédek: dr. P. D., dr. Sz. Sz., dr. J. N. A.) által képviselt ROTAMONA LIMITED (Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2. emelet 1066, Nicosia, Ciprus) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/E. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vettek a D. B. igazgatóság elnöke és Dr. B. J. G. igazgatósági tag által képviselt INVITEL Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.), a M. I. vezérigazgató által képviselt Invitel Technocom Távközlési Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.), a D. B. igazgatóság elnöke és Dr. B. J. G. igazgatósági tag által képviselt által képviselt Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) és a D. B. vezérigazgatóáltal képviselt INVITEL Központi Szolgáltatások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a ROTAMONA LIMITED egyedüli irányítást szerezzen az INVITEL Távközlési Zrt., Invitel Technocom Távközlési Kft., Invitech Megoldások Zrt. és INVITEL Központi Szolgáltatások Zrt. vállalkozások felett.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Ket. 71/A. § -ának (4) bekezdése alapján jelen határozat meghozatalára tekintettel a 2017. január 19.-én kelt, Vj/3-4/2017. számú függő hatályú határozathoz nem fűződnek joghatások.

Budapest, 2017. február 15.