Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/4/2017.
Iktatószám:
Vj/4-11/2017.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Noerr & Társai Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18., eljáró ügyvéd: dr. A. Sz.) által képviselt Max Aicher GmbH & Co. KG (Teisenbergstr. 7, 83395 Freilassing, Németország) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/E. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Máthé Levente és Máthé Mátyás ügyvezetők által képviselt FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. (9027 Győr, Hűtőház út 6.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Max Aicher GmbH & Co. KG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. felett.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Ket. 71/A. § -ának (4) bekezdése alapján jelen határozat meghozatalára tekintettel a 2017. január 19.-én kelt, Vj/4-4/2017. számú függő hatályú határozathoz nem fűződnek joghatások.

Budapest, 2017. február 20.