Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/006/2017.
Iktatószám:
Vj/006-54/2017.

Betekinthető változat! [1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Várnai és Társa Ügyvédi Iroda (1037 Budapest, Szépvölgyi út 141. fszt. 1., eljáró ügyvéd: Dr. V. J. V.)által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Telenor Magyarország Zrt. 9 Ft/perces perccsomagjának népszerűsítése során a 2016. október 13-tól 2017. február 2-ig alkalmazott dinamikus bannerrel és a 2016. október 14-től 2017. február 2-ig alkalmazott rádióreklámmal jogellenes összehasonlító reklámot tett közzé.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 78.000.000 Ft (azaz hetvennyolcmillió forint) bírságot szab ki a Telenor Magyarország Zrt.-vel szemben, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a 2016. október 13. és 2017. február 2. között alkalmazott rádióreklámon és dinamikus banneren kívüli további reklámeszközök tekintetében.

A végzéssel szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 


[1] Az eljárás alá vont és harmadik fél üzleti titka a következő jelöléssel: [ÜZLETI TITOK]