Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/8/2017.
Iktatószám:
Vj/8-6/2017.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) és a V. Ügyvédi Iroda által képviselt CPI Retail Portfolio Holding Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) kérelmezőneka tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95/E. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vettek az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3.) és a V. Ügyvédi Iroda által képviselt Campona Shopping Center Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.), Andrássy Real Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), Pólus Shopping Center Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Zrt. (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.), Polus Társasház Üzemeltető Kft. (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.), IS Zala Ingatlankezelési Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) és IS Nyír Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a CPI Retail Portfolio Holding Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Campona Shopping Center Kft., Andrássy Real Kft., Pólus Shopping Center Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Zrt., Polus Társasház Üzemeltető Kft., IS Zala Ingatlankezelési Kft. és IS Nyír Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft. vállalkozások felett.

Budapest, 2017. február 13.