Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/9/2017.
Iktatószám:
Vj/9-51/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. G.) által képviselt Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete (2030 Érd, Tekercselő u. 17.) és a szintén a Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda által képviselt E-Educatio Információtechnológia Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben indított VJ/97/2013. számú eljáráshoz kapcsolódó VJ/9/2017. számú utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Törvényszékhez, mint első fokú bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.