Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/8-6/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal az Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) és a Vörös Ügyvédi Iroda (2481 Velence, Nimród u. 9., eljáró ügyvéd: dr. V. P.) által képviselt STADA Arzneimittel AG (61118 Németország, Bad Vilbel, Stadastraße 2-18.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a STADA Arzneimittel AG-nek a Walmark a.s. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás – amely összefonódás nem foglalja magába a Walmark a.s. [üzleti titok] termékének megszerzését – tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2020. február 12.