Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/1/2020.
Iktatószám: VJ/1-21/2020.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.; eljáró ügyvéd: dr. M. Sz. B.) által képviselt MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárda, Ipari utca 9.) eljárás alá vont vállalkozással szemben összefonódással kapcsolatos döntés szempontjából lényeges tény feltételezhetően félrevezető közlése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Szecskay Ügyvédi Iroda által képviselt SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt. (9600 Sárvár, Soproni út 13.) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. nem közölt félrevezetően a döntés szempontjából lényeges tényt, így az eljárás indítására okot adó magatartása nem volt jogsértő.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

_____________________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar