EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH , 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; képviseli: Dr. Juhász Miklós elnök), másrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF , 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., képviseli: Dr. Szász Károly elnök) (továbbiakban együtt: Felek ) között az alábbiak szerint:

Az Együttműködési megállapodás teljes szövege a PDF fájlban olvasható: