A Gazdasági Versenyhivatal ("GVH") 2011 elején kezdte meg a fúziós űrlap és saját fúziós eljárásrendjének felülvizsgálatát, melynek egyik lépéseként 2011. május 19-én kezdeményezett először nyilvános konzultációt a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése érdekében. A GVH ennek során számos hasznos visszajelzést kapott, amelyek felhasználásával az elmúlt hónapok során a hivatal elkészítette az új fúziós bejelentési űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó egyeztetések legjobb gyakorlatát összefoglaló tájékoztató tervezetét. A GVH a mai napon indított második nyilvános konzultációja során ezen dokumentumok kapcsán várja az érdekeltek észrevételeit és javaslatait.

A GVH saját fúziós eljárásrendjének fejlesztésekor - a beérkezett véleményekre is tekintettel - kiemelt figyelemmel volt az eljárás átláthatóságának, gyorsításának és adminisztrációs terheinek csökkentésére. Ennek megfelelően az új fúziós űrlap tervezete tulajdonképpen két űrlapot tartalmaz, melynek második felét kizárólag az érdemi átfedést vagy kapcsolódást eredményező összefonódások esetében kell kitölteni, és azok esetében is csak az érdemi átfedés vagy kapcsolódás lehetőségét felvető piacokra.

Érdemi átfedésről akkor beszélünk, ha mindkét fuzionáló fél jelen van (vagy lehet) a piacon, és ésszerűen szóba jön olyan piacdefiníció, amely mellett együttes részesedésük legalább 10%; érdemi kapcsolódásról pedig olyan vertikális vagy egyéb kapcsolatok esetén, amikor valamilyen ésszerűen szóbajövő piacdefiníció mellett az egyik fél részesedése legalább 15%.

Az új űrlap tervezete a lehető legkevesebb formai megkötéssel várja el az adatszolgáltatást, így a legtöbb táblázat már csak ajánlott és nem kötelező formátumú. Szintén az adminisztrációs terhek csökkentése irányába hat, hogy az új fúziós űrlap tervezete mellékleteként nem kérünk cégbírósági iratokat, és hiteles fordítást is csak a tranzakció létrejötte és versenyjogi megítélése szempontjából releváns iratrészek esetében várna el a GVH a jövőben. Vélhetően jelentős könnyítést fog jelenteni a globális fúziók esetében, hogy az érintettek esetében csak a magyarországi piac szempontjából releváns szereplőket és tevékenységeket kérjük majd bemutatni. Az új űrlapot a GVH korábbi fúziós bejelentések alapján is kipróbálta és annak eredményeit a fejlesztés során felhasználta.

A GVH saját fúziós eljárásrendjének átláthatóbbá tételét szolgálja a GVH-val való informális egyeztetések legjobb gyakorlatát összefoglaló tájékoztató tervezet. A GVH az eljárás gyorsítása érdekében ajánlja az összefonódás résztvevőinek a bejelentés előtti informális egyeztetést. Ezen túl a tájékoztató a későbbi informális egyeztetésekre okot adó eseményeket is azonosítja, valamint tartalmazza az informális egyeztetések kezdeményezésére, menete és a résztvevőkre vonatkozó legjobb gyakorlatot.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2011. november 15-ig várja írásban ( ide kattintva) az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi !

A konzultációra bocsátott anyagok itt érhetőek el:
Új fúziós űrlap tervezete
Új fúziós űrlap útmutatójának tervezete
Informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezete