(egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel)

A Versenytanács elvégezte a 2020. december 31-ig megszületett elvi jelentőségű döntéseinek összegyűjtését. A Versenytanács az Fttv.-vel, Grt.-vel, Tpvt. III. fejezetével, a Gyftv.-vel, Éltv-vel és az 1169/2011/EU rendelettel kapcsolatos elvi jelentőségű döntéseket egységes dokumentumba foglalva teszi közzé. A szövegben dőlttel szedve láthatók a Versenytanács 2020. január 1. és 2020. december 31. között hozott elvi jelentőségű döntései.

A dokumentumok PDF formátumban letölthetők: