SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Hárommillió forint bírság a Henkel Magyarország Kft-nek

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a Henkel Magyarország Kft. ellen, mivel a Persil Power Perls elnevezésű mosószer két televíziós reklámjával kapcsolatban felmerült a versenytörvény fogyasztók megtévesztését tiltó rendelkezése megsértésének a gyanúja.

A GVH versenytanácsa - tárgyalás mellőzésével - meghozott határozatában megállapította az alábbiakat.

A Henkel 2003. január 16. - február 28. között két reklámfilmet jelentetett meg egy televíziós csatornán. A reklámok összhatása által a fogyasztók felé megfogalmazott üzenet szerint a Persil Power Perls elnevezésű mosószer valamennyi más mosószernél hatékonyabb a folteltávolítás terén, függetlenül az adott szennyeződés típusától, a textiliától, attól, hogy kézi vagy gépi mosás történik-e illetve ezen utóbbi esetben attól, hogy milyen mosási programot alkalmaznak.

A reklámban alkalmazott felsőfokú jelző esetén a szóhasználat helytállóságát annak kell bizonyítania, aki azt állítja. Tehát a Henkelnek valamennyi Magyarországon kapható mosószer vonatkozásában bizonyítania kellett volna azt, hogy a reklám állítása megfelel a valóságnak. Mivel ilyen bizonyítékot a Henkel nem terjesztett elő, a GVH versenytanácsa megállapította, hogy a Persil Power Perls elnevezésű mosószer megnevezett televíziós reklámozása alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére.

A versenytanács e jogsértésért 3 (azaz Három) millió forint bírságot szabott ki a Henkel Magyarország Kft-vel szemben. A bírság összegének megállapítása során a versenytanács enyhítő körülményként értékelte, hogy a Kft. a reklámfilmek sugárzását az eljárás megindulásáról való tudomásszerzését követően leállította, illetve készségét fejezte ki a reklámfilmek átdolgozására. Súlyosbító körülményként értékelte ugyanakkor, hogy a Henkel ellen 2003-ban már a második eljárás indult a fogyasztók megtévesztésére alkalmas reklámok kapcsán.

(A versenytanács a jogsértő reklámok további sugárzását azért nem tiltotta meg, mert a Henkel nyilatkozata szerint azokat a továbbiakban nem kívánja alkalmazni.)

Budapest, 2003. 07. 28.

Dr. Polgárdy Géza sk.