SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH engedélyezte a Zalakerámia Rt. feletti irányításszervezést

Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (ÁÉB Rt.) és a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. 2003. június 10-én a GVH engedélyét kérték a Zalakerámia Rt. feletti irányításszervezésükhöz, mint vállalkozások összefonódásához.

A GVH versenytanácsa a lefolytatott vizsgálatot követően csaknem azonnal, 2003. július 28-án határozatát meghozta és az irányításszervezést engedélyezte.

Kérelmezők 2003. májusában közös nyilvános vételi ajánlatot tettek közzé a Zalakerámia Rt. valamennyi, szavazati jogot biztosító törzsrészvényére a már az ÁÉB Rt. tulajdonát képező részvények (27,8 %) kivételével. Az ajánlat szerint a megszerzett részvények 90 %-a az ÁÉB Rt., 10 %-a pedig a Kafijat Kft. tulajdonába kerül. Az ajánlat alapján összesen 31,7 %-nyi részvény került a kérelmezők tulajdonába. Így az ÁÉB Rt. részesedése 27,8 + 31,7 x 0,9 = 56,3 %-ra növekedett a Zalakerámia részvényeiből, a Kafijat Kft. pedig 31,7 x 0,1 = 3,2 %-os részvénytulajdonossá vált.

A versenytanács határozata szerint a Zalakerámia Rt. és a felette irányítást szerző ÁÉB Rt. tevékenysége alapján horizontális, vertikális és portfólió hatással nem kell számolni, a Zalakerámia Rt. piaci részesedése alapján pedig káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető. Mindezek alapján az irányításszervezéssel megvalósuló vállalkozások összefonódását a GVH versenytanácsa engedélyezte.

Budapest, 2003. 07. 30.

Dr. Polgárdy Géza sk.