SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH engedélyezte az Ost Holding GmbH irányításszerzését a Heti Világgazdaság Kiadói Rt. felett

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenytanácsa szeptember 25-én - tárgyaláson kívül [1] - engedélyezte, hogy a Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlag GmbH & Co. Zeitschriften u. Beteiligungs - KG (rövidítve: WAZ) vállalkozás csoporthoz tartozó Ost Holding GmbH a Heti Világgazdaság Kiadói Rt. alaptőkéjének 75 %-át megtestesítő részvényeinek megvásárlásával felette irányítást szerezzen.

A GVH versenytanácsa eljárása során az összefonódás horizontális, vertikális, portfolió és konglomerátum hatásait vizsgálta a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában a gazdasági versenyre.
A horizontális hatások tekintetében az olvasói (lapeladási) és a hirdetői piacot vizsgálta. Megállapította, hogy

  • -

    az olvasói piac tekintetében a WAZ-csoport által Magyarországon kiadott regionális lapok és a HVG - mint országos lap - nem minősülnek egymást helyettesítő árunak, az olvasói piacon így nincsenek horizontális hatásai;

  • -

    a hirdetői piacon - ahol a WAZ-csoport és a HVG Rt. reklámszolgáltatásai egymást helyettesíthetőnek minősülhetnek, a WAZ-csoport és a HVG Rt. együttesen 11 % körüli piaci részesedése nem ad alapot versenyaggályokra. (Ha szolgáltatásaik a reklámpiacon nem helyettesítik egymást: nem kell horizontális versenyhatással számolni.)

Vertikális, portfolió és konglomerátum hatások nem zárhatók ki, figyelemmel azonban a piaci részesedésekre ezek nem adnak alapot versenyaggályokra. Az irányításszerzés engedélyezésének így nem merült fel versenyjogi akadálya.

Budapest, 2003. 09. 26.

Dr. Polgárdy Géza sk.


Jegyzetek

  • :: d1e22

    A Tisztelt Újságíró Kollégák tájékoztatására megemlítem, hogy a tegnap (IX.25-én) meghozott határozat sajtó részére történő mai (egy nappal későbbi) közlését az a következetes hivatali gyakorlat indokolja, mely szerint előbb az érintettek vegyék kézhez a határozatot, s csak ezt követően adjon erről tájékoztatást a média. (Másképpen fogalmazva: az összefonódás résztvevői ne a sajtóból szerezzenek tudomást ügyük elbírálásának eredményéről...) A GVH a határozatokat IX. 25-én postázta. (P.G.)