SAJTÓFŐNÖK

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH versenytanácsa elutasította a Népszabadság Rt. feletti Ringier - irányításszerzést

A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a mai napon meghozott határozatával

nem engedélyezte,

hogy a Ringier-csoporthoz tartozó hollandiai Tabora B.V. jelenlegi 50 % alatti részvénycsomagját 50 % fölé emelve irányítást szerezzen a Népszabadság Rt-ben.

A döntés azon alapult, hogy a GVH álláspontja szerint az irányításszerzés révén a Ringier-csoport gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülne a lapkiadás piacán és az irányításszerzéssel megvalósuló összefonódásnak nem voltak azonosíthatóak olyan előnyei, amelyek az erőfölény erősödéséből adódó hátrányt ellensúlyoznák. Ugyanakkor a GVH nem látott lehetőséget olyan feltétel vagy kötelezettség előírására sem, amely mellett az engedély megadható lett volna.

A gazdasági versenyre gyakorolt hatások értékelésekor a GVH a lapeladási (olvasói) és a hirdetési (reklám) tevékenységet, továbbá az ezek tekintetében jelentkező hatások összefüggéseit értékelte.

A GVH úgy ítélte meg, hogy a Ringier-csoport

  • -

    az olvasói piac több részterületén (országos politikai napilapok, sport napilapok, bulvárlapok) is gazdasági erőfölényes helyzetben van; és

  • -

    a hirdetési piacon is erős (az összefonódás következtében jelentősen erősödő) pozíciókkal rendelkezik.

Mindez, - az olvasói és a hirdetői piac közötti szoros kapcsolat alapján - azzal járhat, hogy az olvasói piacon meglévő erőfölényes (és az összefonódás következtében szintén erősödő) helyzete révén a Ringier-csoport tovább erősítheti helyzetét a hirdetői piacon is.

Budapest, 2003. 09. 25.

Dr. Polgárdy Géza sk.