Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A Gazdasági Versenyhivatal 2005. évi munkája a számok tükrében

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sikeresnek értékeli a 2005. évi munkáját, mely nagyszámú versenyhivatali eljárásban és a versenypártoló munka erősítésében jelent meg.

A versenyfelügyeleti eljárások száma az előző évekhez hasonlóan alakult: 180 [1] versenytanácsi határozattal lezárult eljárás volt. A versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatok 53 esetben állapították meg a versenytörvény megsértését, s összesen kétmilliárd-négyszázhatvannégymillió forint összegű bírságot szabott ki a hivatal. A korábbi években kiszabott bírságokból az APEH közreműködésével ebben az évben több, mint hatmilliárd-háromszázmillió forint folyt be a központi költségvetésbe.

Hasonlóan az előző évekhez, ebben az évben is a legnagyobb visszhangot a GVH Versenytanács (VT) közbeszerzési eljárásokat érintő kartell ügyekben hozott határozatai váltották ki. Ezek az ügyek ebben az évben is az útépítések területét érintették, a kiszabott bírságok összege jelentős volt. A közbeszerzéses kartell ügyek mellett ezen a területen a GVH által meghirdetett engedékenységi politika alapján indult ügyek is kiemelendők, ezen esetekben is megtörtént a jogsértések megállapítása, valamint jelentős összegű bírságok kiszabása. Ilyen volt például a gázszigetelésű nagyfeszültségű elektromos kapcsoló-berendezések piacán lefolytatott vizsgálat, valamint a PVC és más padlóburkoló anyagok gyártásánál használt benzil-butil-flatátot (BBP) érintő piacfelosztás.

A kartell terület kapcsán kiemelendők azok a kartell megállapodások is, amelyek nem közbeszerzési eljárás kapcsán születnek. Ilyen esetet tárt fel a hivatal a bérvadászati piac vizsgálata során a nagyvad vadhús-felvásárlási piacon. A súlyos jogsértés megállapítása mellett nagy összegű bírságot is kiszabott határozatában a VT. Ebben az évben is nagyszámú kartell eljárás indult bírói engedélyen alapuló, előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlével.

Ebben az ügycsoportban összesen kétmilliárd-százötvenhárommillió forint összegű bírságot szabott ki a hivatal.

Nagyszámú és a piaci szereplők magatartásának befolyásolásában fontos csoportot képviselnek a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárások. Az utóbbi években a tudatos bírságolási politika alkalmazásával érzékelhetően nagyobb összegű bírságok kerülnek kiszabásra ezen ügytípusok esetében is.
Kiemelve néhány jellegzetes törvénysértő magatartást:

 • -

  távközlési területen a vezetékes és a mobil telefontársaságokat több alkalommal is eljárás alá vonta a hivatal megtévesztő reklám közzététele miatt, a jogsértések megállapítása mellett bírság kiszabására is sor került

 • -

  a banki szolgáltatások piacán is több piaci szereplőt marasztalt el a hivatal megtévesztő reklám közzététele miatt

 • -

  az egészséges életmódra való törekvést kihasználva több cég is úgy hirdette termékét, hogy annak megalapozatlanul gyógyhatást vagy egészségmegőrző hatást tulajdonított

 • -

  a nagyméretű kiskereskedelmi láncok hirdetési újságjaiban szereplő termékismertetők több alkalommal is fogyasztó megtévesztésére alkalmasnak bizonyultak

 • -

  a fogyasztói csoportok területén indult eljárásokból ebben az évben egy zárult le versenytanácsi határozattal, a jogsértés megállapításra került és bírságot is kiszabott a Versenytanács.

Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tekintetében mindösszesen kétszázötvenmillió forint összegű bírság kerül kiszabásra.

Erőfölénnyel való visszaélést állapított meg egy VT határozat az egyik vezetékes telefonszolgáltatóra nézve, amikor hálózati hozzáférési szerződéseiben túlzottan magas díjakat állapított meg a kék és zöld számok nyújtotta szolgáltatások tekintetében. Két mobilszolgáltató hangposta szolgáltatásának igénybevételi módja is az erőfölénnyel való visszaélés tilalmába ütközött a GVH szerint. Közös erőfölénnyel való visszaélés megállapítására is sor került az egyik vidéki temetkezési piacon. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is sok olyan üggyel foglalkozott a GVH, melyek során a kábeltelevízió szolgáltatók magatartását vizsgálta.
Ezekért a jogsértésekért összesen negyvenmillió forint összegben szabott ki bírságot a GVH.

2005-ben több, mint ötven fúzió iránti kérelmet bírált el a hivatal. Számos olyan esetet tártak fel a hivatal munkatársai, amikor a cégek elmulasztották a hivatal engedélyét kérni összefonódásukhoz. Ugyan nem a GVH járt el a MOL gáz üzletágának eladásához szükséges engedélyezési eljárásban, hanem a brüsszeli Verseny Főigazgatóság, a GVH közreműködött és az eljárás során több alkalommal is szakmai véleményének adott hangot.
A piac jövőbeni alakulását pozitívan befolyásoló feltételekhez kötött engedélyező határozatot december végén hozta meg a Bizottság. E mulasztások miatt huszonegymillió forint összegben szabott ki bírságot versenytanácsi határozat.

A versenyfelügyeletei eljárásokon túl két ágazati vizsgálat jelentését is szakmai vitára bocsátotta a hivatal. A lakáscélú jelzáloghitelezés piacán folytatott ágazati vizsgálatot le is zárta a GVH, a villamosenergia-szektorban lefolytatott ágazati vizsgálatról készült jelentésben megfogalmazottakra még érdemi észrevételeket vár a hivatal.

A GVH elnöke és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkárhelyettese 2005. február 16-án Párizsban aláírta az OECD és a GVH által közösen létrehozott Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ alapító okiratát. A Regionális Oktatási Központ azonnal megkezdte működését, az év során kilenc szakmai rendezvényt tartott a közép-, kelet- és délkelet-európai országok versenyhatóságai, valamint európai versenyjogi bírák és a magyar közigazgatás szakemberei számára.

Jelentős volt ez az év abban a tekintetben is, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) módosítását az Országgyűlés a tavaszi ülésszakban elfogadta, a módosuló rendelkezések többsége 2005. november 1. napján lépett hatályba. A versenytörvény módosítását egyrészt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2005. november 1-jei hatálybalépésével való összhang megteremtése indokolta, másrészt egyes módosító rendelkezések a közösségi versenyjog alkalmazásából adódó eddigi tapasztalatokon alapulnak, valamint harmadrészt fontos részét képezik a módosításnak azok a rendelkezések, amelyek eljárási pontosításokat és további eljárási garanciákat tartalmaznak.

Budapest, 2005. december 29.

Dr. Belényi Andrea
Főtitkár

További információ:
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: BELENYI.Andrea@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Melléklet

Versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatok megoszlása
2005.

Ügytípus megnevezése

2005-ben VT határozattal lezárt versenyfelügyleti eljárások száma (db)

Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

73

Erőfölénnyel való visszaélés

23

Versenykorlátozó megállapodás

20

Fúzióengedélyezés

64 [2]

Összesen

180


Jegyzetek

 • :: d1e22

  Jelen sajtóközlemény kerekített számokat tartalmaz, a pontos számok, összegek a Parlamentnek benyújtandó éves beszámolóban szerepelnek majd.

 • :: d1e233

  6 db nem volt engedélyköteles